18.5 C
София

Как и защо да изберем енергоспестяваща крушка за дома?

Това е само една крушка – какво толкова има да ѝ избираш – ще кажат лаиците, за които задачата изглежда проста. Или поне докато не се озоват пред добре заредения стелаж с крушки и не бъдат попитани коя избират. За да осветлим важността на правилния избор на крушки за домакинството, нека опитаме да изясним какво пък толкова наистина има да избираме.

Фактът, че се предлагат толкова различни типове крушки далеч не е случаен. Всеки тип идва със своите специфики и колкото по-добре ги съобразим, когато си купуваме крушка за домакинството, толкова по-сигурно ще бъде, че в дома си ще се радваме на истински ярка светлина, а не просто на липса на тъмнина.

4 основни типа крушки и кои всъщност са енергоспестяващи?

По отношение на една крушка енергоспестяващата функция се изчерпва в едно-единствено изискване: реализиране на цялото възможно количество мощност, без да се губи нито частица от нея. С други думи – енергоспестяващата крушка ползва по-малко количество електроенергия за излъчване на определено количество светлина в сравнение с другите крушки.

Независимо дали подхождаме от естетическа, или от енергийно ефективна гледна точка, избирайки си крушка за дома, ще трябва да подбираме измежду 4 основни типа:

  • Крушки с нажежаема жичка;
  • Халогенни крушки;
  • Компактни флуоресцентни крушки;
  • LED крушки;

Предложената последователност е съобразена с технологичната еволюция и представя четирите основни типа крушки в реда, в който се появяват на пазара. Важно е да се отбележи, че за разлика от много други сфери на живота, при крушките появата на нов и по-модерен тип не води до отпадане и потъване в забвение на старите типове. Това е така, защото всеки тип крушка може да носи своите удобства и предимства пред останалите при определени ситуации.

Крушка с нажежаема жичка

Това е първият тип крушка, гордо приел от газовия фенер ролята на основно осветително тяло в дома. Станало е много отдавна, още във времената, когато мисълта за енергийната ефективност на домакинството все още е била заслепявана от блясъка на мощната индустриална революция. При крушките с нажежаема жичка количеството излъчена светлина се измерва във ватове, т.е. директно се посочва тяхната мощност. Предлагат се крушки с мощност в диапазона 25W-100W. Светлината им е ярко жълта, топла и уютна.

Отдавайки заслужените си благодарности на Томас Едисон за това му значимо откритие обаче, нека не забравяме колко значим фактор е енергийната ефективност в живота на модерния човек. Крушките с нажежаема жичка консумират най-много електричество от четирите типа крушки. Едва около 10% от енергията, която изразходват, се трансформира в светлина. Останалите 90% се губят във вид на топлина, отделяна от нажежаемата жичка. Тя се произвежда най-често от волфрам, поради голямата устойчивост на този метал към нагряване. Колкото и да е устойчива волфрамовата жичка обаче, тя се прекъсва лесно и този тип крушки се налага да се подменят най-често от всички (средно поне веднъж годишно).

В обобщение – крушките с нажежаема жичка са всичко друго, но не и енергоспестяващи. От тях страдат месечните сметки, страда и природата. Затова оставяме топлата, уютна светлина на волфрамовата жичка да осветява миналите епохи и отправяме поглед към по-стерилната, но и по-икономична светлина, излъчвана от халогенните химични елементи.

Халогенна крушка

Тя е въведена за употреба около средата на петдесетте години на миналия век. Получава наименованието си от халогенните газове, с които е изпълнена вътрешността ѝ. Специфичните свойства на тези газове правят халогенните крушки с около 30% по-ефективни от тези с нажежаема жичка. Използват по-малко електричество и имат по-дълъг живот в сравнение с тях. Подобно на първата група обаче, повърхността на халогенните крушки също се нагрява силно.

Светлината, която излъчват, не носи ярката жълта наситеност на старите крушки с нажежаема жичка и е по-стерилна. Затова се предпочитат за ползване в офиси и фоайета или в лампиони с цветни външни тела.

Еволюцията към по-енергоспестяващи крушки не подмина и халогенните. И те, подобно на първата група, макар да не са изцяло излезли от употреба, губят все повече позициите си, а енергийно отговорният потребител следва да знае, че изборът му днес включва и далеч по-енергоспестяващи крушки. Нека отправим поглед към по-ярката светлина, излъчвана в процеса на флуоресценция.

Компактна флуоресцентна крушка (CFL)    

Името може и да не създава пряка асоциация, но този тип лампи са познати на всеки. Това са точно тези крушки, при които след звукът „щрак“ от натискането на ключа на лампата, минават няколко (досадни) секунди докато крушката светне. Предимно в студена бяла или бледожълта светлина. Флуоресцентните крушки се означават и като луминесцентни. Предлагат се във вид на прави или спираловидно навити тръби.

Това са първите крушки, получили статут на енергоспестяващи, защото в това отношение значително изпреварват предишните два типа. Използват около 75% по-малко електричество и издържат около 10 пъти по-дълго от стандартните крушки с нажежаема жичка. Освен това качеството им се подобрява и модерните модели светват почти мигновено след натискане на ключа на лампата.

Сериозен недостатък на флуоресцентните крушки обаче е съдържанието на живак. Той изисква повишено внимание при боравене с тях и при изхвърлянето им. В този аспект най-голяма сигурност и полза за околната среда може да се постигне чрез избягването на употребата им. А от гледна точка на енергоспестяващите свойства, това може да стане единствено за сметка на последния и най-модерен модел крушки.

LED крушка (Light-emitting diodes)

За енергийно отговорния потребител след появата на LED крушките не би следвало да има път за отстъпление към по-старите модели. Това е първи избор на крушки за домакинството днес в няколко направления: съвременна технология, ярка светлина, минимално потребление на електроенергия.

Според един технологичен доклад от 2016 г. изключително бързото внедряване на светодиодите в производството на крушки за масова употреба бележи един от най-експлозивните технологични скокове в човешката история.

По-горе споменахме, че „пракрушките“ с нажежаема жичка трансформират едва 10% от употребяваната електроенергия в светлина, а 90% се губи като топлина. При LED крушките тази зависимост е обратна. Те конвертират над 90% от използваната електрическа енергия в светлинна и почти не се нагряват. Това означава, че се нуждаят от изключително много по-малко енергия, за да произведат дадено количество светлина в сравнение с другите типове крушки. А веднъж поставили в лампите и лампионите си LED крушка, потребителите спокойно могат да си позволят да забравят как точно се подменя тя. Защото средният период на живот на една съвременна LED крушка е около 34 години. Факт, от който печели джобът ни, печели и природата. Някои крушки от този тип дори се продават с гаранционен срок.

Важно при избора на LED крушка

Въпреки сериозното си предимство по отношение икономичното потребление на енергия LED крушките имат и няколко съществени особености, които може да се отчетат като недостатък спрямо класическите крушки с нажежаема жичка. Важна характериситика на всяка LED крушка е т.нар. индекс на цветопредаване (CRI – Colour Rendering Index). Това е количествен показател, който отчита доколко източникът на светлина може да пресъздаде реалния цвят на осветените обекти. Максималната стойност на CRI е 100, но такъв идеален показател има единствено дневната слънчева светлина. Всяка по-ниска от 100 стойност на CRI показва, че някои цветове на осветените обекти ще изглеждат бледи, т.е. окото няма да ги възприеме в реалната им гама. Целта на всяка технология за производство на крушки е да доближи максимално висока стойност на индекса на цветопредаване, но, уви, това е трудно постижимо. Особено, оказва се, за LED крушките. Постигането на задоволително висок CRI-индекс е основното предизвикателство за енергоспестяващите крушки в опита те изцяло да заменят по-старите модели.

Стандартната крушка с нажежаема жичка има CRI над 95, а флуоресцентната – около 62. Дори сред най-съвременните модели LED крушки трудно може да се намери такъв със стойност на CRI над 90. Само допреди няколко години средната им стойност дори беше под 80. Ето защо, като чисто маркетингов трик, производителите много рядко обозначават индекса на цветопредаване на опаковките на LED крушките – просто защото няма с какво толкова да се похвалят.

С оглед да се стимулира прогреса в това отношение и за да можем да разчитаме, че освен да пестят енергия LED крушките скоро ще започнат и да ни подсигуряват светлина, показваща реалните цветове на предметите, Американският енергиен департамент вече раздава една интересна награда – т.нар. L Prize. Тя се дава на производителя, който пусне на пазара крушката с най-висок до момента CRI-индекс.

Друга особеност на LED крушките е много високата чувствителност към правилен монтаж и изрядност на електрическата инсталация. Дори най-леки флуктуации в електрическото напрежение може да предизвикат неприятно за окото трептене на светлината. Особено често това се получава в случаи, когато се инсталира смарт осветление и се ползват устройства за регулиране (приглушаване) на светлината. В такива случаи, ако се ползват LED крушки, следва да се прилагат такива, които са съвместими и позволяват регулиране на светлината. В противен случай трептенето на светлината неминуемо ще е чест проблем. Подобен проблем се получава и когато лампите в стаята са свързани в един и същи токов кръг с други уреди. Тогава трептене на светлината може да се получава при всяко включване и изключване на другите уреди, а особен силно изразено ще е трептенето при LED крушките.

По-топла или по-студена светлина – изборът зависи от помещението

Освен мощността важно значение при избора на крушки за домакинството има и „температурата“ на светлината. Тя се измерва в специфични мерни единици – келвини. Диапазонът им варира стандартно между 2700 и 6500 келвина и по този показател светлината, която крушките излъчват, се дели на няколко цветови и температурни нюанса:

  • Мека бяла светлина (2700 – 3000 келвина) – точно такъв тип светлина излъчват старите модели крушки с нажежаема жичка, но е напълно постижима и от съвременните LED модели. Според естетите в областта на интериора тя създава специфично усещане за уют и топлина и крушките с този показател се препоръчват за всекидневни и спални помещения;
  • Топла бяла светлина (3000 – 4000 келвина) – цветовият нюанс клони към жълто и този тип крушки се препоръчват за кухни и бани;
  • Ярка бяла светлина (4000 – 5000 келвина) – такава крушка свети в цветови тон между бяло и синьо. Счита се, че вместо да успокоява и да създава усещане за уют, този тип светлина активизира вниманието и енергизира, поради което крушки с такива показатели се препоръчват за ползване в работни помещения и офиси;
  • Дневна светлина (5000 – 6500 келвина) – крушки с такива показатели светят в най-близката до естествената слънчева светлина тоналност. Това ги прави универсален избор и поставянето им гарантира максимално контрастна гледка в помещението;  

Изводът тук е, че колкото по-ярка светлина искаме, толкова по-необходимо е да изберем крушка с висок показател на келвините.

Още особености, които да имаме предвид при избор на крушка

Поради много по-пестеливата консумация на енергия от флуоресцентните и LED крушките е прието тяхната мощност да се означава не само във ватове, но и в лумени. Луменът е количеството светлина, излъчвано от един светлинен източник в пространството за единица време.

Съпоставка между отделните типове крушки и различните ватови мощности, с които разполагат за генериране на едно и също количество светлина, измерено в лумени (в жълтия ред). Credit: Ovoenergy

Не само мощността, температурата на светлината и икономичното потребление на електроенергия обаче следва да ни води в избора на крушка за домакинството. При избор на флуоресцентна или LED крушка следва да се има предвид още един фактор, който може да допринесе за по-добрата ни удовлетвореност от направения избор. Съвременните модели флуоресцентни и LED крушки се предлагат в 2 различни категории на база на това в колко посоки разпръскват светлината:

  • Крушки за разнопосочно излъчване на светлината – такива са стандартните крушки тип балон. Те се използват основно за висящи от тавана лампи и полилеи и разпръскват светлината равномерно във всички посоки;
  • Крушки за насочено излъчване на светлина – тук попадат т.нар. рефлекторни крушки, които чрез различни типове отразителни повърхности във вътрешността си, могат да насочват снопа светлина в точно определена посока или да го затъмняват. В тази група попадат и крушки със специфична форма – спот крушки, крушки тип свещ и др. Те се ползват предимно за нощни лампи, за да насочват светлината към определена зона на стаята и да не притесняват спящите наоколо, а също така за лампиони и подвижни лампи.

Онлайн помощник за избиране на точната крушка, която ни е необходима

В помощ на всеки, който се чувства изгубен сред термините ватове, лумени и келвини, но държи да направи най-точен и адекватен избор на крушка за дома си, интернет предлага удобен онлайн калкулатор. Необходимо е единствено да въведем типа на стаята, за която избираме крушка, размерите ѝ и цвета на стените и ще получим бърз съвет за най-правилния избор сред всички възможни крушки. Той гарантира, че светлината ще бъде точно толкова ярка, колкото е необходимо, за да виждаме ясно и да не напрягаме зрението си.

Защо си струва да заложим на енергоспестяваща крушка?

Проучвания на пазара във Великобритания показват, че най-предпочитаната крушка за домакинството там все още си остава най-старият класически тип – с нажежаема жичка. Предполага се, че това се дължи преди всичко на навика и на традиционната топла светлина, която тези крушки излъчват. Факт е обаче, че почти няма нещо, което старите типове крушки предлагат, което да не може да се предложи и от модерните енергоспестяващи LED крушки. Освен, разбира се, прекомерния разход на електричество и нуждата от честа подмяна.

Проучване на вестник Guardian показва, че проста мярка като подмяната на обикновените крушки в едно домакинство със съвременни LED модели може в дългосрочен план да намали сметките за електричество с до 90%. Разбира се, ако една крушка в дома се ползва рядко, за по няколко часа годишно, например в гараж или на таван, няма особен смисъл тя задължително да бъде LED. Ако обаче се ползва по няколко часа дневно и ежедневно, изборът на LED крушка определено е модерно и изгодно еко решение. Особено за хора, които целят да намалят въглеродния си отпечатък.  

 

Автор: Антон Асенов

Подобни новини

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

12,996FansLike
- Advertisement -spot_img

Последни новини