Органичното земеделие в ЕС с дял от поне 25% до 2030-та

Почти тройно увеличаване дела на органичните продукти в общото земеделско производство в пределите на Европейския съюз трябва да бъде постигнато до 2030 г. Това е заложено в приетите мерки за стимулиране на органичното земеделие в рамките на общността, засягащи пряко и българските производители. Обединяването около тази цел на всички заинтересовани страни – фермери, бизнес и … Продължете с четенето на Органичното земеделие в ЕС с дял от поне 25% до 2030-та