Супер почва и опитите за защита на Земята

Ние зависим от почвата за храна, вода, енергия и дори отдих. Почвата също така ни предпазва от изменението на климата и засилва биологичното разнообразие. Въпреки това човешката дейност не спира да оказва своето негативно влияние върху този ценен ресурс. Виждайки всичко това, Европейският съюз започва да подкрепя различни проекти, насочени към опазване и подобряване на … Продължете с четенето на Супер почва и опитите за защита на Земята