18.5 C
София

Супер почва и опитите за защита на Земята

Ние зависим от почвата за храна, вода, енергия и дори отдих. Почвата също така ни предпазва от изменението на климата и засилва биологичното разнообразие. Въпреки това човешката дейност не спира да оказва своето негативно влияние върху този ценен ресурс. Виждайки всичко това, Европейският съюз започва да подкрепя различни проекти, насочени към опазване и подобряване на почвата. 

Европейският съюз се отнася сериозно към проблемите на почвата и неговата Тематична стратегия за опазване на почвата има за цел да гарантира, че почвите в Европа са здрави и могат да подкрепят човешките дейности и екосистемите. А Стратегията на Европейския съюз за опазване на биологичното разнообразие до 2030 г. има за цел да спре деградацията на почвата и да запази земните ресурси.

Междувременно Организацията по прехрана и земеделие към Организацията на обединените нации проведе ежегодния си Световен ден на почвата на 5 декември 2020 г. За да отбележи случая, от Европейската комисия предлагат няколко LIFE проекта, посветени на поддържането на почвата жива и на защитата на нейното разнообразие – темата на тазгодишния ден.

Повишаване на осведомеността за почвите в три държави-членки от Европейския съюз

За съжаление не са много хората, които осъзнават колко важна е почвата. За да промени този начин на мислене, екипът на Soil4Life си поставя за задача да подобри правителствените решения относно почвата и да повиши информираността за нейното значение сред фермерите, професионалистите и обществеността в Италия, Франция и Хърватия.

Екипът планира много разнообразни дейности. Сред планираните събития е и Фестивал на почвите за фермерите в Рим. Инициирани са и различни конференции, отворени към обществеността, които ще се проведат в Италия. Форуми за експерти по околната среда са планирани да се проведат в градовете партньори – първият от тях се проведе в Загреб. В Италия стартира национално състезание по почвата за ученици, както и се предвиждат различни семинари за учители. А за Световния ден на почвата партньорите провеждат събитие Together4Soil и публикуват актуализирания си Манифест за почвите.

Интелигентно и достъпно земеделие в Испания, Гърция и Португалия

За да отговорят на нарастващото търсене на храна на нашата планета, фермерите са склонни да увеличат производството с помощта на торове, пестициди, вода и изкопаеми горива. От това страда околната среда. Почвата също не прави изключение, тъй като е замърсена и влошена.

За да се противопостави на това, екипът на проекта LIFE GAIA Sense разработва интелигентна система за земеделие, която има за цел да намали използването на природни ресурси в земеделието, като същевременно поддържа и дори увеличава добивите от култури. За тази цел екипът инсталира 18 модерни системи във ферми в Гърция, Португалия и Испания, които отглеждат домати, киви и праскови.

Очаква се технологията да спомогне за подобряване на качеството на почвата, водата и въздуха. Това също ще намали употребата на вода и пестициди, ще намали емисиите и ще увеличи доходите на фермерите. Веднъж излязла на пазара, иновацията ще бъде евтина за закупуване, което означава, че много фермери ще могат да я използват.

Естествени пестициди за повишаване на биологичното разнообразие

Пестицидите върху посевите могат да проникнат в почвата, което влияе отрицателно на опрашването, образуването на почвата и качеството на питейната вода.

В Испания екипът зад WASTE4GREEN тества колко добре два естествени пестицида, произведени от агропромишлени отпадъци, могат да защитят костилковите плодови култури като сливи и кайсии. Очакваните резултати включват около 56% по-малко съдържание на химически пестициди в почвата. Екипът се надява това да се превърне в продаваем продукт на пазара.

По-добро третиране на почвата за по-голяма възвръщаемост

Висококачествената почва може да се справи по-добре с въздействието на изменението на климата като наводнения и ерозия. Екипът зад LIFE HelpSoil тества нови начини за подобряване на качеството на почвата в 20 ферми в Паданската низина, в алпийското и в апенинското подножие в Северна Италия. Тези методи за опазване на почвата включват минимално нарушаване на почвата, покриване на почвената повърхност с растителни остатъци и отглеждане на по-разнообразни култури. Резултатите включват подобрена структура на почвата, намаляваща шансовете за ерозия при усложнени метеорологични условия. Наблюдава се и по-ефективно напояване на вода, торове и пестициди.

Нов живот за токсичната почва

Около 16% от земята на Европейска съюз страда от деградация. Екипът на LIFE ReSoil в Словения разработва авангардна технология за почистване на силно замърсена почва. Иновацията премахва повечето токсични елементи и запазва почвата като природен ресурс. Това решава екологичния проблем, който по този начин няма да бъде в тежест на идните поколения. В момента се работи върху извеждането на технологията на пазара.

Да живее тревата, да живее Прибалтика!

Пасищата предлагат редица екосистемни услуги, които са от съществено значение за поддържането на биологичното разнообразие, както и за нашето здраве. В прибалтийските републики тревните площи са застрашени поради урбанизация, земеделие и изоставяне на земя в отдалечени райони. Резултатът е влошаване качеството на почвата, така и застрашаване на биологичното разнообразие.

Екипът на проекта LIFE Viva Grass се опитва да спре загубата на тези пасища и да подобри тяхното управление чрез разработване на Интегриращ инструмент за планиране. Онлайн инструментът свързва данните за пасищата, като качество на земята и типове местообитания, с експертни насоки за екосистемните услуги. Инструментът позволява на потребителите да оценят еко-услугите, насочени към пасищата в определените области, и да разработят базирани на екосистемите сценарии за управление и планиране на пасища. Проектът показа, че тревните площи са картографирани и оценени в девет тестови области в Естония, Латвия и Литва.

 

Изготвил: Кристиян Ковачев

Източник: European Comission

Подобни новини

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

12,996FansLike
- Advertisement -spot_img

Последни новини