Горичка.
Мисията ни е да „свързваме хората с добри идеи“.
Търсим решения на този проблем: „Съществуват промени в околната среда, дългосрочно вредни и човечеството не действа достатъчно бързо“.