19.8 C
София

Проблемът с мръсния въздух в Благоевград

Периодично благоевградската общественост повдига въпроса за качеството на въздуха в града. Според данните от Индекса за честотата на атмосферата на Европейската агенция през 2019 г. Благоевград е сред първите български градове с най-голямо замърсяване на въздуха.

Обвинения се отправят към частна фирма, произвеждаща биогориво в Индустриалната зона. Като доказателство за това работещите в съседство на завода показват замърсените стъкла на колите след осемчасов престой на служебния паркинг. От фирмата обаче са категорични, че тяхното производство на биогориво не замърсява околната среда, тъй като е технологически невъзможно да горят отпадъци. Сред другите обвиняеми от обществото за замърсяване на въздуха в града е и фабрика за пелети. 

Сред другите замърсители е все по-увеличаващата се транспортна натовареност, особено покрай пандемията с COVID-19, когато хората не рискуват да пътуват с обществения транспорт заради риска от заразяване. От друга страна, голям замърсител на въздуха се оказва използването на твърдо гориво от отделните домакинства, което – според официалната статистика – причинява 80% от праховите частици. От няколко години общинската администрация говори за ефикасни мерки срещу замърсяването с поставяне на филтри на комините. Сред решенията, които ръководството на Общината приема за справяне с проблема, са и газифициране на битовия сектор (макар и това да среща известна съпротива от по-консервативни граждани), подмяната на домакински горивни устройства на твърдо гориво и по-често миене на градските улици. От Общината монтират и станция, която измерва чистотата на въздуха

Желанието за живеене в една по-добра среда се вижда и в острите реакции на благоевградските граждани във Фейсбук, но и в протестните действия, организирани периодично в града. Сформираната инициативна група към протестното движение „Не искам да дишам сажди в Благоевград” се ориентира към търсене на съдействие от общинските власти посредством регулярни срещи с тях. На тях протестиращите настояват за бързи и ефикасни мерки от страна на компетентните органи срещу най-големите замърсители. 

На 26 септември 2017 г. общинският съветник Злата Ризова подава писмено запитване до кмета на Благоевград, като настоява за прозрачност по отношение на мерките срещу замърсяването на въздуха в града; дали е контролиран замърсител БИО ТЕЦ „Рубин“ (срещу който по-късно дори има протести). На 16 април 2018 г. Денис Никифоров също се обръща към Общинска администрация Благоевград и от РИОСВ за информация за сигналите на граждани за качеството на въздуха от 2015 до 2018 г. (фокус отново е поставен върху БИО ТЕЦ „Рубин” като евентуален замърсител, макар че от компанията отричат това). След многото проверки единственото, което става ясно, е, че глобата на замърсителите се увеличава, а проблемът със замърсяването на въздуха не изчезва

На 21 февруари 2021 г. Изпълнителната агенция по околната среда отново отчете замърсяване над допустимите мерки в девет български града, сред които е и Благоевград. Притеснени от тази тенденция, на 26 февруари 2021 г. от GoBio входирахме писмо до РИОСВ-Благоевград за достъп до обществена информация за качеството на въздуха в Благоевград в периода 1 ноември 2019 – 31 януари 2021 г.; за актуални проекти за подобряване качеството на въздуха, които биха имали дългосрочен ефект; и за основните замърсители в града. Решението за пълен достъп до поисканата информация не закъсня и излезе на 2 март 2021 г. 

От информацията, предоставена ни от РИОСВ, в Благоевград е разположена една автоматична измервателна станция за контрол на качеството на атмосферния въздух. Според сайта actualno.com тази станция е въведена в експлоатация още на 1 януари 2008 г. В отговора си до нас от РИОСВ съобщават: „През месец ноември 2020 г. са регистрирани 12 броя превишения на средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве по показател фини прахови частици, през месец декември 2020 – 10 броя превишения, а през месец януари 2021 г. – 3 броя превишения на средноденонощната норма за фини прахови частици”.

По отношение на актуалните проекти за подобряване на качеството на въздуха, които биха имали дългосрочен ефект, от РИОСВ ни отговориха, че Общинската администрация е изготвила „Актуализация на общинска програма за качество на атмосферния въздух и достигане на установените норми на фини прахови частици и полициклични ароматни въглеводороди на територията на Община Благоевград, с период на действие 2019-2023 г.”, която е приета с Решение №265/28.09.2018 г. от Общинския съвет. Съгласно тази програма до 2023 г. се очакват да се обновят общите части и да се санират многофамилни жилищни сгради, да се ограничат източниците на фини прахови частици и полициклични ароматни въглеводороди, да се подменят стационарни индивидуални и многофамилни домакински горивни устройства на твърдо гориво. Прави впечатление, че източник на финансиране на голяма част от дейностите е общинският бюджет и европейски фондове. 

Според РИОСВ „битовото отопление” представлява 76,7% от замърсяването на въздуха в града, следвано от транспорта (20%) и промишлеността (3,4%). На директно поставения обаче въпрос дали БИО ТЕЦ „Рубин” продължава да бъде сред основните замърсители, от РИОСВ отново препращат към Общинската програма за качеството на атмосферния въздух, където е направена оценка на влиянието на група източници „Промишленост”. Там само с едно изречение е записано: „Друг мощен източник е Рубин 08” ООД”. Въпросът ни е продиктуван от много жалби срещу въпросната компания и глобите, налагани за замърсяване на въздуха. В приложената таблица към Програмата се вижда, че фините прахови частици на предприятието са 0,2304 g/s, като по-високи показатели тук отчита само „Благоевград БТ-АД” (ХПЦ 1 – 0.3226 и ХПЦ 2 – 0.3639). Въпреки всичко това заключението, направено в Програмата, е, че „на територията на Благоевград не функционират големи (мощни) горивни източници, както и специфични производствени технологии, свързани с генерирането на големи количества частици (прах)”.

Aвтор: Кристиян Ковачев

Подобни новини

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

12,996FansLike
- Advertisement -spot_img

Последни новини