6 C
София

Великата зелена стена в Африка – епичен проект за спасяване на природата получава нов шанс

На конференциите за защита на околната среда от началото на годината бяха обявени големи цели и дадени множество обещания за това колко много важна работа ще се свърши през новото десетилетие. Част от тези гръмки планове е да се осигурят нови средства, всъщност цели 14 милиарда долара, за един от най-мащабните международни проекти за възобновяване на природата и подобрение на живота на местните – Великата зелена стена на Африка. Тази финансова помощ ще подпомогне значително усилията за възстановяване на деградиралата земя, за откриване на нови природосъобразни работни места, за усилване издръжливостта на природата и за предпазване на биологичното разнообразие.

Какво представлява този проект и защо е важен за африканския континент, а и за света като цяло?

Един от най-сериозните проблеми на Африка е опустяването – деградация на земята, при която сухите райони стават все по-сухи, като постепенно могат да се превърнат в пустини. Най-мащабната международна инициатива в историята на континента е свързана точно с борба за намаляване и спиране опустяването на земите южно от пустинята Сахара – района Сахел (границата между пустинята на север и по-плодородния район на юг, познат като Судан). Този проект е известен като Великата зелена стена на Африка и е едно наистина грандиозно начинание.

Планът цели да промени към по-добро живота на милиони хора, да възстанови естествени екосистеми, да стимулира прочистването на въздуха и да донесе стабилност в региона, чрез създаване на мозайка от зелени продуктивни площи в Северна Африка и най-вече в района южно от пустинята Сахара. Всичко започва като идея да се посади огромна линия дървета от атлантическия до тихоокеанския бряг на континента. Първоначалната концепция идва от английския биолог и ботаник Ричард Сейнт Барб Бейкър още през 50-те години на миналия век. Той предлага да се изгради голям дървесен фронт, за да се спре разрастването на пустинята Сахара на юг и тази идея става актуална отново през 2002 година.

Credit: Munion, Wikimedia 

Инициативата бе подета от Африканския съюз през 2007 година под името Велика зелена стена за Сахара и инициативата Сахели бе подкрепена от Европейския съюз, ООН, Световната банка и др. Тази „стена“ трябва да се простира на приблизително 8000 километра и да преминава през територията на 11 държави – от Сенегал на запад до Джибути на изток. Вярва се, че ако бъде успешно завършена, ще помогне за възстановяването на деградиралата почва, ще възстанови разрушени екосистеми и ще е от голяма полза за прочистването на въздуха от въглероден диоксид. Изказват се мнения, че големите гори могат да създадат малък локален климатичен пояс с повече дъждове.

Това не е първият подобен проект в света, като Китай също „строи“ своя Велика зелена стена около най-бързо растящата пустиня в света – Гоби – още от 1978 година.

Инициативата може и да започва като замисъл за спиране на пустинята чрез залесяване, но прераства в проект за цялостно устойчиво развитие на региона. Промяната в плана идва постепенно в последните години след натрупването на опит и взимането на поука от собствени и чужди грешки. Местното население вече е включено в подбора на правилните видове дървета, като се надяват по този начин да ги ангажират по-активно с опазването и отглеждането им.

Освен дървета в проекта се добавят храсти и тревни площи за по-добро оползотворяване на пространството и за да се осигури повече храна за хората и домашните животни. За да могат да израстнат новите растения, са създадени малки ферми за отглеждане на трева, където местните могат да събират колкото им е необходимо срещу малка сума. Това помага и за образованието на децата, защото не се налага да водят стадата на паша по цял ден. За посаждането на растенията се наемат местни жители, най-вече жени, което им осигурява работа и носи допълните приходи на семействата. По съвет на изследователи се взаимстват добрите и устойчиви практики на фермерите от района – като например да използват простите техники за събиране и съхранение на вода на фермерите от Буркина Фасо и Нигер и вместо да се садят нови дървета, се полагат грижи за естествено растящите из фермите. Това е ефективен и евтин начин за увеличение на растенията в Сахел.

За завършването на проекта е обявен срок до 2030 г. и е изчислено, че ще са необходими над 30 милиарда долара. Така че тези 14 милиарда долара ще покрият голяма част от нужните средства.

Проектът обаче сякаш бе обречен на провал от самото начало.

Всичко изхожда от това, че целите и причините за инициативата се оказват неясни и неточни. Засаждането на голямо количество дървета изглежда като едно изключително просто решение на един много, много сложен проблем. Още от както е обявен планът, учените се изказват скептично за неговия успех. Цената на начинанието е огромна, а финансирането е ограничено. Няма категорични научни доказателства, че дърветата могат да спрат растежа на Сахара.

Освен това съществуват противоречиви мнения сред учените за това дали пустинята се придвижва на юг изобщо. Според Алесандра Джианини, екологичен изследовател от 15 години, Сахара не се разширява. Тя споделя, че сухите периоди в Сахел през 70-те и 90-те години на 20-ти век създават такова впечатление заради значително намаление на валежите и последвалото от това изчезване на голяма част от зеленината в района.

Проблемът с опустяването в Сахел се дължи на климатичните промени, водещи до все по-голяма суша в района и на прекомерна експлоатация на и без това ограничените естествени ресурси. Изследванията ѝ показват, че основната причина за липсата на дъжд в този район са много по-мащабни и сложни процеси, свързани с температурата на световния океан, а не с това колко са растенията. Попитана за Великата зелена стена, Джианини споделя, че самата цел на проекта е сбъркана, защото посаждането на голяма „стена“ дървета не би спряло пустинята да се разширява, както и че тази нова растителност в един полусух климат не носи повече дъждове по-принцип. Въпреки това тя казва, че отглеждането на правилните видове дървета и растения ще помогне за подхранване на почвата и за по-добро проникване на влагата в земята.

В друго проучване на Университета на Мериленд, публикувано през 2018 г., обаче се твърди, че Сахара се е уголемила с около 10% от 1920 година насам. Този доклад посочва, че естествени климатични цикли и глобалното затопляне, причинено от човека, са основните причини за това уголемяване.

Тези противоречиви изследвания показват липса на знания и прибързаност при стартирането на инициативата. Може би най-големите проблеми с реализацията на Велика зелена стена са социално-икономически. Земите южно от Сахара са един от най-бедните райони на планетата. Основното препитание на хората е свързано с малки семейни ферми. Големи суши нанасят щети на земята и унищожат тревата, която е основен източник на храна за домашните животни. Хората там имат нужда от дърва за огън, за приготвяне на храна. Гладът е един най-сериозните проблеми в Сахел и той подтиква живущите там да се възползват от всичко налично, което застрашава новите насаждения.

В периоди на по-благоприятен климат държавите от района са подтиквали и стимулирали местните да увеличат размерите на обработваемите земи и на стадата си. Това се оказва визия за бърз, но лек стимул на икономиката. По-силното експлоатиране на земята е недалновидно в дългосрочен план, защото премахването на дървета и тревни площи води до по-бърза и по-голяма деградация на малкото плодородна почва. Тези лоши неустойчиви практики са допринесли сериозно за състоянието на региона. Те също така забавят и застрашават реализацията и на този голям проект.

Повечето хора възприемат засаждането като изкопаване на една дупка в която да се постави фиданка, но за да оцелее и да се развие едно дърво, за него трябват да бъдат положени грижи. Особено в район със силно ограничени ресурси. Голяма част от местата предвидени за залесяване зони са безлюдни и насажденията биха останали на произвола. В Африка от дълго време вървят кампании за възстановяване и увеличаване на горските площи, но те често срещат затруднения и търпят неуспехи.

„Ако всички дървета, които са били посадени в Сахара от 1980 година до сега, бяха оцелели, тя щеше да изглежда като Амазонка,“ казва Крис Рейж, специалист по устойчиво управление на земята, работещ в Африка от 1978 година. „По същество 80% или повече от насадените дървета са умрели“.

Хората, които по цял ден се борят за прехраната си, обикновено са доста заети. Те имат свой приоритети и няма да положат грижи за растения, от които няма полза. Точно липсата на комуникация с местните общности е цитирана като основна причина за провала на проекти свързани с лесовъдство в проучване, включващо 66 държави и проведено от екип учени водени от Маркус Хале.

Сгрешената цел, лошото планиране и липсата на финанси си казват думата и сега, повече от десетилетие след началото, данните за това каква част от проекта всъщност е реализирана са противоречиви. В доклад от 7 септември 2020 се съобщава, че от набелязаната стриктна зона за интервенция са възстановени 4 милиона хектара деградирала земя. Това са 4% от набелязаните 100 милиона хектара. „От друга страна, като се вземе предвид цялата земя, възстановена в по-широкия район около Великата зелена стена, то цялото обработено пространство е приблизително 18 милиона хектара“, пише още в доклада. На официалния сайт на инициативата се казва, че за завършени 15% от проекта. Независимо кое от тези числа е вярно, всичките са далеч от целта, а набелязаната за крайна точка 2030 година е все по-близо. В същия доклад се твърди, че липсата на средства е това, което най-много спъва проекта. Предвидените нови 14 милиарда долара със сигурност ще са добре дошли.

Въпреки трудностите и грешките Великата зелена стена все още далеч не е провален проект. Тя е символ на надежда за един по-добър живот за хората от Сахел. Положителен е факта, че държавите от един беден, разкъсван от конфликти и глад регион могат да се обединят около една важна цел. Инициативата им се развива и ефективността на работата се подобрява, благодарение на натрупания опит и на това, че са се поучили от своите и чужди грешки. Това, което започва като проект за засаждане на дървета, еволюира в нещо по-голямо и полезно – развитие на добри устойчиви практики за експлоатация на естествените ресурси, осигуряване на работа, сигурност и храна. Свежите средства ще вдъхнат живот и сила в зародиша, който може да се превърне в най-голямата жива структура на планетата.

 

Автор: Иван Маслинков

Подобни новини

Първи GoBio Live с Краси Георгиев този петък

В новата ни поредица GoBio Live ще ви срещаме на живо с любимите ни GoBio личности, които ни вдъхновяват, провокират и учат. За първата ни...

За пета поредна година ще броим врабчета

На 24 април за пета поредна година Българското дружество за защита на птиците ще даде старт на тазгодишната кампания. Организаторите отправят апел към всички,...

Все повече животински видове по Средиземноморието изчезват 

В края на януари 2021 г. Виенският Университет представи резултатите от проучване на международен научен екип, показващи рязко намаляване в популациите на редица животински...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

12,949FansLike
- Advertisement -

Последни новини

Първи GoBio Live с Краси Георгиев този петък

В новата ни поредица GoBio Live ще ви срещаме на живо с любимите ни GoBio личности, които ни вдъхновяват, провокират и учат. За първата ни...

За пета поредна година ще броим врабчета

На 24 април за пета поредна година Българското дружество за защита на птиците ще даде старт на тазгодишната кампания. Организаторите отправят апел към всички,...

Все повече животински видове по Средиземноморието изчезват 

В края на януари 2021 г. Виенският Университет представи резултатите от проучване на международен научен екип, показващи рязко намаляване в популациите на редица животински...

Бъдещето на храната – какво ще замени месото в менюто ни

Следващата глобална революция ще бъде селскостопанска и ще промени стандартите за производство на месо за консумация. Налага се да го стори. Поради две основи...

4 упражнения, трениращи цялото тяло у дома

Правилната изправена стойка е завидна за тези, които я притежават. Освен стегнатото тяло, добрата стойка е другата полза от редовните упражнения. Затова тук сме...