18.5 C
София

Еко организации: Четири лапи

Коя е Вашата организация и с какво се занимава?

ЧЕТИРИ ЛАПИ е силният, глобален и независим глас на животните, зависещи пряко от човека. Нашата визия е един по-добър свят, в който животните не са подложени на страдание и са отглеждани с уважение и разбиране. Мотото ни е „Защита на животните. Навсякъде по света“.

В България ЧЕТИРИ ЛАПИ започва активно своята работа преди 20 години. От тогава до сега организацията е помогнала за разрешаването на редица проблеми, свързани с хуманното отношение към животните.

В момента ЧЕТИРИ ЛАПИ работи за намаляването на популацията на бездомните кучета и котки чрез кастрация и лечение на бездомни животни и ангажиране на обществеността, организира образователни дейности за деца и работа на деца и възрастни с кучета терапевти и управлява ПАРК ЗА МЕЧКИ Белица, съвместно с Фондация Бриджит Бардо.

Организацията работи по кампании за пандемиите, срещу отглеждането на животни за ценни кожи, отглеждането на селскостопански животни в жестоки условия и жестоките пазари за животни, както и по кампании за по-добри условия за дивите животни, отглеждани в плен в български зоопаркове, за прекратяване на страданието при транспорта на селскостопански животни на дълги разстояния и срещу незаконната търговия с кучета.

Освен това в момента организацията е поела отговорната задача за разработване на проекта за актуализиране на Плана за мечката за територията на Република България за следващите десет години, изпълняван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020″.   

Коя е последната Ви инициатива и беше ли успешна? 

Последните ни инициативи са кампанията „Зов за зоопарковете“ и броенето на бездомните котки в столичния квартал „Яворов“. 

Кампанията „Зов за зоопарковете“ цели подобряване на средата за животните в българските зоопаркове, голяма част от които все още се отглеждат в лоши условия. Петицията към кампанията събра над 50,000 подписа и привлече голям брой известни български личности, включително Поли Генова, Михаела Филева, Георги Господинов, Китодар Тодоров, Биляна Йотовска, Ники Кънчев и много други. Тепърва ще разберем дали искането ни, подкрепено от толкова много българи, ще постигне необходимите резултати за коренна промяна в отглеждането на животните в много от зоопарковете.

Преброяването на котките е обща инициатива на ЧЕТИРИ ЛАПИ и Столична община. До момента точна статистика за броя на котките не съществува. Признавайки този факт и базирайки се на задълбочения опит на ЧЕТИРИ ЛАПИ в работата с котки и доброто сътрудничество на организацията със Столична община, на 19 април 2021 двете организации стартират обща инициатива, свързана с бездомните котки в София. В рамките на инициативата на ЧЕТИРИ ЛАПИ и Столична община се направи преброяване на котешките колонии в пилотния по проекта район кв. „Яворов“, като предстои мониторинг на популациите и задълбочен анализ на проблема, масови кастрации на котки и не на последно място – активно ангажиране на обществото.

С коя кампания се гордеете най-много и защо?

Една от кампаниите от последните години, с която се гордеем най-много, е Европейската гражданска инициатива „Краят на клетките“, в рамките на която се обединихме заедно с над 170 организации от цяла Европа и в продължение на една година се запознахме с фермери, отглеждащи животните си без да използват клетки, създадохме редица видео клипове и разяснителни материали и събрахме подписи за петицията, част от инициативата, което нареди страната ни сред държавите, в които инициативата беше официално обявена за валидна.

Защо инициативата е толкова важна за нас? В рамките на това общо усилие, успяхме да достигнем до изключително голям брой хора (в целия ЕС беше подписана от над 1,6 милиона души), но и до взимащите решения на европейско ниво като много представители на Европейския парламент и дори Европейският комисар по земеделие Януш Войчековски се изказаха в подкрепа на инициативата. В момента сме в очакване на отговор от Европейската комисия относно исканията кокошки, зайци, свине майки, телета, пъдпъдъци, ярки, патици и гъски да не бъдат отглеждани в клетки. Това е исторически момент, за който се радваме, че допринесохме и се надяваме, че това ще сложи началото на нова ера в отглеждането на селскостопански животни, която да се основава на повече хуманност. 

Какви са целите Ви за 2021?

С #КоткитенаСофия искаме да поставим началото на цялостен подход в управлението на популацията на котките в столицата, който да подобри състоянието на животните и да спре тяхното увеличаване в пилотния район. Като част от проектите ни за бездомните животни в страната, ще приложим цялостен подход, включително работа с децата и с хора от общността, така че да осигурим дългосрочност и устойчивост на резултатите.

За животните в зоопарковете се надяваме институциите да предприемат необходимите мерки, за да осигурят спазването на законодателството в България, както и спешно подобряване на условията за животните.

Освен това, нещо изключително важно за нас е отглеждането на норки за добив на ценни кожи в страната да бъде прекратено възможно най-скоро, тъй като освен че е сред най-нехуманните и жестоки практики, случващи се в страната ни днес, създава и изключително голям риск от разпространение на болести, включително разпространение и създаване на мутации на COVID-19. Имайки предвид всички научни факти, смятаме, че е крайно време да бъдат предприети мерки за предотвратяване на рисковете за животните и хората, за да се намали рискът от бъдещи пандемии.

Още нещо, което е на радара ни, е незаконната търговия с кучета. Това е сериозен проблем в огромен размер в България, тъй като голямата част от развъдниците не са регистрирани, а условията, при които незаконно се развъждат, отглеждат и превозват хиляди кучета са толкова потресаващи, че няма човек, който би си купил куче, ако знае за целия ужас и всички рискове, свързани с това. Затова работим на различни нива за регулиране на търговията с кучета и за спиране на тези ужасни практики. Надяваме се през 2021 г. да успеем да обединим различни заинтересовани страни в проект за моделно решение за прекратяване на търговията с нерегистрирани и болни кучета. 

Транспортът на живи селскостопански животни на дълги разстояния е друг проблем, който разглеждаме. От известно време работим по проблема, за да оценим проявленията му в България и скоро ще започнем да споделяме натрупаните анализи и материали, които за съжаление не са пълни, тъй като достъпът до информация за транспорта на животни е изключително оскъдна и ние като неправителствена организация разполагаме само с част от картинката въпреки множеството въпроси, които задаваме.

Ще обърнем внимание и на животинските продукти в текстила.

Проектът „Актуализиране на план за действие за вида кафява мечка“, изпълняван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020″, от своя страна, до края на годината ще бъде в изключително важна фаза – разписване на черновата на плана, която по-късно ще бъде обект на обсъждане с всички заинтересовани страни по темата, така че да се постигне работещ документ, който да послужи за опазване на мечките в страната.

 Повече информация по различните ни проекти и кампании можете намерите на https://www.four-paws.bg/ и https://www.facebook.com/4lapi.

С кои други организации си партнирате и/или следите?

Работим с всички организации, с които имаме обща визия за постигане на общ резултат и където кумулативният ефект от съвместните ни усилия би бил по-голям от това да работим по отделно, като сме имали съвместни действия и комуникация с много хора както от организации, така и от институции и контролни органи.

Тъй като хуманното отношение към животните е кауза, която тепърва ще намира все повече посланици и организации, които се застъпват за нея на територията на страната, тепърва предстои да се образуват коалиции и формални форми на сътрудничество – нещо, по което вече работим в рамките на конкретни теми.

Предлагате ли възможност за доброволчество?

Благодарим за всяка помощ и подкрепа на хората, които искат да ни помогнат. Работата ни с доброволци обикновено е дългосрочна и е добре, когато някой иска и може да ни помогне, да ни изпрати информация за това с какво време разполага и в коя дейност иска да ни помогне. Често, когато става дума за работа по конкретни проекти на терен, както и за други дейности, работата е силно специализирана и е необходима предварителна подготовка, за да може доброволци да се включат активно. Хората винаги могат да ни подкрепят и с дарения

Какво ще посъветвате читателите ни?

Да подкрепят неправителствените организации и каузите, които намират за важни, като това може да стане с активна подкрепа чрез дарение, осиновяване на бездомни и пострадали животни на улицата, участие в кампании, но също така и чрез личния си избор на продукти – като например яйца от кокошки, които не са отглеждани в клетки (т.е. да избягват кода 3 на опаковката), да не купуват изделия от ценни кожи и да избират продукти, които не включват жестокост към животните в производствения си процес, както и да не причиняват болка и страдание на бездомните животни и да не купуват кучета от незаконни развъдници. 

Промяната започва от всички нас и с това, което искаме и избираме всеки ден.

Подобни новини

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

12,996FansLike
- Advertisement -spot_img

Последни новини