18.5 C
София

Малко размисли за Стара Кресна и много изненади

Използването на възобновяеми източници на енергия е една от потенциалните възможности за развитие на селските райони. Много местни, национални и международни организации в последно време подкрепят и насърчават подобни действия в землищата на малките населени места или в слабо заселените планински райони. Сред тях е и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. В САЩ, например, делът на инвестициите за възобновяеми източници на енергия в селските райони е около 55%. 

Избират се предимно райони, които са слабо заселени. От значение е тяхното местоположение, съобразявайки се с откритостта на мястото (за вятъра, за слънчева светлина и т. н.) и с близкия терен, който има потенциал да се превърне в “вятърен парк”. 

Инвестициите по поставяне на възобновяеми източници на енергия в селските райони има няколко предимства: Жителите на високите планински села са винаги потърпевши от климатичните промени. Прекъсването на електричеството на места продължава с дни. Когато обаче населеното място е снабдено с възобновяема енергия от местни източници, то може да издържи на бури. Освен това не всички планински села са облагодетелствани по отношение на водата. Използването на слънчевата и вятърната енергия се случва без допълнителна употреба на вода, която може да се използва по предназначение от местите домакинства. Най-важното обаче е, че възобновяемите енергийни източници имат потенциал да съживят селските райони, създавайки допълнителни възможности за заетост и работни места. 

Наскоро имах възможност да посетя благоевградското село Стара Кресна. Не бях ходил най-малко от 10 години (ако не и повече). Отново бях запленен от природната красота. Този път обаче ми направи впечатление нещо, което не бях обърнал внимание преди десетина години (ако изобщо го е имало тогава). Въпреки дупките на места по пътя и липсата на хора в селото, с които да разговаряме, ни направи впечатление изпълненото с фотоволтаици и ветрогенератори село. 

Фотоволтаиците, които ни направиха впечатление там, са наземни и разположени до сграда. Без значение дали това е частен имот или общинска сграда, то идеята заслужава адмирации. От проверка на сайта на РИОСВ-Благоевград става ясно, че инсталацията е от 2019 г. Тя не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но за сметка на това пък попада в границите на една защитена зона BG0000366 „Кресна – Илинденци” като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000” по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Въпросната зона BG0000366 „Кресна – Илинденци” е включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №122/02.03.2007 г. на Министерския съвет. Със съобщение №348/2019 РИОСВ-Благоевград се произнася, че при реализирането на проекта няма да се засегнат местообитанията на отделните видове животни. От институцията отбелязват, че “възможните шумови и антропогенни въздействия” са с “ограничен обхват” и няма да доведат до “значително безпокойство”. 

Правят впечатление и двата ветрогенератора над селото, чиято идея за поставяне съществува още от 2007 г. и е дело на благоевградския бизнесмен Младен Петров. Българското сдружение за защита на птиците обаче възприема подобни инсталации като рискови заради възможността за унищожаване на много видове птици, движещи се през минаващия от там европейски прелетен път Via Aristotelis. 

Въпреки съществуващите рискове, използването на подобен род възобновяеми източници на енергия в обезлюдяващите се села има невъобразим потенциал да се превърне в катализатор на промени и да промени хода на движението от града към селото, предлагайки един по-природосъобразен и еко живот. Капацитетът на подобно действие вече е забелязано на международно ниво от редица организации и инвеститори, а увеличаващите се примери като германското селце Юнде и българското Стара Кресна показват, че това не е поредната схема за усвояване на фондове и средства, а напълно работещ механизъм с дългосрочни ефекти върху природата и обществата. А вие бихте ли поели предизвикателството да живеете в подобно село?!

Източници: riosvbl.org, econ.bg, allianz.com, akcenter.org

Подобни новини

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

12,996FansLike
- Advertisement -spot_img

Последни новини