22.8 C
София

Добрите примери: Кои общини в България какви екологични практики прилагат

Живеем в един динамичен свят, в който отношението ни към природата динамично се променя под влияние на различни обществени фактори. Наблюдаваната от години тенденция да се търсят места за отдих и за живеене – „на природа и с чист въздух” – мотивира малките населени места да предприемат и инвестират в политики, свързани с опазването на околната среда. 

Като част от инициативата на Община Банско да осъществява системно екологични практики за опазване на околната среда, местните власти решават през 2019 г. да включат и подрастващото поколение, натоварено с важната задача да нарисува най-дългата „зелена” рисунка по случай Международния ден без найлонови торбички. Общината е сключила и споразумение със Съюза на туристическия бизнес за действия по намаляване на отпадъците, предназначени за депониране. 

За момента разделно събиране на отпадъците има в 207 от общо 266-те български общини.

В Габрово местните власти от години водят силна информационна кампания с цел да мотивират хората да разделят отпадъците си, а за растителните отпадъци има специално изградена компостираща инсталация. В Общината действат и мобилни пунктове за опасни електрически отпадъци. Регулярно властите провеждат допитвания до гражданите, за да синхронизират своите действия с възможностите и желанието за съдействие от страна на обществото.

Община Свиленград пък вече е на картата на Zero Waste Europe – Европейска мрежа за нулеви отпадъци. Причината е, че тя е първата българска община, възприела подхода Нулеви отпадъци, за да се придвижи към кръгова икономика. Градът се отличава като новатор в опазването на околната среда чрез различни методи и проекти. В Свиленград също е изградена компостираща инсталация. Обсъжда се и въвеждането на такса на база количество отпадъци, която цели да мотивира хората разделно да си изхвърлят своите битови отпадъци.

От 2016 г. система за разделно събиране на отпадъците в съответно жълт, син и зелен чувал е въведена от Община Златоград.

От 2021 г. в Община Велики Преслав пък започват пилотното въвеждане на система за разделно събиране на отпадъци „от врата на врата”.

В рамките на последната година пък Община Чирпан реализира два големи екологични проекта: въвеждане в експлоатация на пречиствателна станция за отпадъчни води и рекултивация на депо за твърди неопасни битови отпадъци.

Община Бургас предоставя на гражданите си безплатна услуга за извозване на отпадъците, останали от ремонт и строителни дейности, а пък от края на 2020 г. започна нова инициатива за компостиране на листата в дворовете на детските градини, което децата ще правят заедно с възпитателите си. 

Преди няколко дни още една хубава новина дойде от общините Троян и Априлци. Местните власти съобщиха, че отпадъците ще бъдат превръщани в ресурси: предварително третиране на битови отпадъци и опериране на инсталация по предварително третиране на битови отпадъци, разделно събиране и извозване на биоразградими и/ или зелени отпадъци, опериране на инсталация за компостиране, търговски сделки с първични и преработени продукти. Очаква се новооткритата фирма – дело на съвместната работа между двете общини – да продава за вторична преработка отделените пластмаса, хартия, стъкло и метали и др.

Прави впечатление обаче, че ако списъкът с добрите практики на управление на отпадъците се допълва с всяка изминала година, все още нямаме добри примери за подобряване качеството на атмосферния въздух, макар и популисткото политическо говорене за въвеждане на „кислородни винетки” за автомобилите, неотговарящи на екологичния стандарт, обособяването на зони със забрана за достъп на стари и силно замърсяващи въздуха автомобили и масовото въвеждане в експлоатация на електроавтомобили. 

 

Автор: Кристиян Ковачев

Подобни новини

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

12,996FansLike
- Advertisement -spot_img

Последни новини